רש"י על דברי הימים א ז כד

"ובתו שארה ותבן את בית חורון" - שארה בנאתו

"ואת אזן שארה" - על שמה קראה שם העיר