רש"י על דברי הימים א ו נא

<< רש"י על דברי הימים א • פרק ו
יג • טז • יז • כד • כט • לג • לה • לח • לט • מא • מה • מו • נ • נא • נה • נו • סב • 


"וממשפחות בני קהת ויהי ערי וגו'" - אע"פ שנתנו להם חצי שבט מנשה נתנו להם גם אפרים ע"פ הגורל