רש"י על דברי הימים א ו לח

| רש"י על דברי הימים אפרק ו' • פסוק ל"ח | >>
יג • טז • יז • כד • כט • לג • לה • לח • לט • מא • מה • מו • נ • נא • נה • נו • סב • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"צדוק בנו אחימעץ בנו" - לא חשב כי אם אותם שהיו עד שלמה