רש"י על דברי הימים א א לג

"ובני מדין עיפה ועפר וגו'" - חמשה ראשי אומות על כן העמידו חמשה מלכים לכל אומה מלכה דכתיב את אוי ואת רקם ואת צור ואת חור וגו' חמשת מלכי מדין (במדבר ל"א)

"כל אלה בני קטורה" - בשביל כבודו של אברהם