רש"י על דברים כח סג

<< רש"י על דברים • פרק כח >>
ד • ה • ו • ז • כ • כב • כג • כד • כה • כז • כח • כט • ל • לב • לז • לח • מ • מב • מז • מט • נב • נג • נד • נו • נז • נט • ס • סא • סב • סג • סד • סה • סו • סז • סח • סט • 

לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"כן ישיש ה'" - את אויביכם עליכם להאביד וגו'

"ונסחתם" - לשון עקירה וכן בית גאים יסח ה'