רש"י על דברים כח ה

<< רש"י על דברים • פרק כח >>
ד • ה • ו • ז • כ • כב • כג • כד • כה • כז • כח • כט • ל • לב • לז • לח • מ • מב • מז • מט • נב • נג • נד • נו • נז • נט • ס • סא • סב • סג • סד • סה • סו • סז • סח • סט • 

לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"ברוך טנאך" - פירותיך ד"א טנאך דבר לח שאתה מסנן בסלים

"ומשארתך" - דבר יבש שנשאר בכלי ואינו זב