רש"י על דברים כד יב

רש"י על דברים • פרק כד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • 


"לא תשכב בעבוטו" - לא תשכב ועבוטו אצלך