רש"י על דברים יט כא

<< רש"י על דברים • פרק יט
ג • ה • ו • ח • ט • יא • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • 


"עין בעין" - (ב"ק פד) ממון וכן שן בשן וגו'