רש"י על דברים טז יב

<< רש"י על דברים • פרק טז >>
א • ב • ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • 


"וזכרת כי עבד היית וגו'" - ע"מ כן פדיתיך שתשמור ותעשה את החוקים האלה