רש"י על דברים ז יד

<< רש"י על דברים • פרק ז
א • ב • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • יז • יט • כ • כב • כג • 


"עקר" - שאינו מוליד