רש"י על דברים ו כ

<< רש"י על דברים • פרק ו
ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טז • יח • יט • כ • 

לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"כי ישאלך בנך מחר" - יש מחר שהוא אחר זמן