רש"י על דברים ו יח

רש"י על דברים • פרק ו >>
ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טז • יח • יט • כ • 

לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"הישר והטוב" - זו פשרה לפנים משורת הדין