רש"י על בראשית מב י

<< רש"י על בראשית • פרק מב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כז • כח • לד • לה • לו • לח • 


"לא אדני" - לא תאמר כן שהרי עבדיך באו לשבר אוכל