רש"י על בראשית לג יד

<< | רש"י על בראשיתפרק ל"ג • פסוק י"ד | >>
ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות  לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"יעבר נא אדני" - אל תאריך ימי הליכתך עבור כפי דרכך ואף אם תתרחק

"אתנהלה" - אתנהל ה"א יתירה כמו ארדה אשמעה

"לאטי" - לאט שלי לשון נחת (ישעיהו ח) ההולכים לאט (ש"ב יח) לאט לי לנער לאטי הלמ"ד מן היסוד ואינה משמשת אתנהל נחת שלי

"לרגל המלאכה" - לפי צורך הליכת רגלי המלאכה המוטלת עלי להוליך

"ולרגל הילדים" - לפי רגליהם שהם יכולים לילך

"עד אשר אבא אל אדני שעירה" - הרחיב לו הדרך שלא היה דעתו ללכת אלא עד סוכות אמר אם דעתו לעשות לי רעה ימתין עד בואי אצלו והוא לא הלך (ב"ר) ואימתי ילך בימי המשיח שנאמר (עובדיה א) ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו ומ"א יש לפ' זו רבים