רש"י על במדבר לא כב

<< | רש"י על במדברפרק ל"א • פסוק כ"ב | >>
ב • ג • ד • ה • ו • ח • י • יא • יג • יד • טז • יז • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כו • כז • לב • מב • מג • מח • מט • נ • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות  לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"אך את הזהב וגו'" - אע"פ שלא הזהיר לכם משה אלא על הלכות טומאה עוד יש להזהיר לכם על הלכות גיעול ואך לשון מיעוט כלו' ממועטין אתם מלהשתמש בכלים אפי' לאחר טהרתן מטומאת המת עד שיטהרו מבליעת איסור נבלות ורבותינו אמרו אך את הזהב לומר שצריך להעביר חלודה שלו קודם שיגעילנו וזהו לשון אך שלא יהא שם חלודה אך המתכת יהיה כמות שהוא