רש"י על במדבר כ כז

<< רש"י על במדבר • פרק כ
א • ב • ג • ח • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כב • כג • כה • כו • כז • כט • 


"ויעש משה" - (במדרש רבה) אע"פ שהדבר קשה לו לא עכב