רש"י על במדבר כ ב

<< רש"י על במדבר • פרק כ >>
א • ב • ג • ח • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כב • כג • כה • כו • כז • כט • 


"ולא היה מים לעדה" - מכאן שכל מ' שנה היה להם הבאר בזכות מרים