רש"י על במדבר כה יד

<< רש"י על במדבר • פרק כה >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • יא • יב • יג • יד • טו • יז • יח • 


"ושם איש ישראל וגו'" - כשם שייחס את הצדיק לשבח ייחס את הרשע לגנאי

"נשיא בית אב לשמעני" - לאחד מחמשת בתי אבות שהיו לשבט שמעון ד"א להודיע שבחו של פינחס שאע"פ שזה היה נשיא לא מנע את עצמו מלקנא לחילול השם לכך הודיעך הכתוב מי הוא המוכה