רש"י על במדבר טז י

<< רש"י על במדבר • פרק טז >>
א • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • טו • טז • יז • יט • כב • כד • כה • כז • כח • כט • ל • לד • 

לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"ויקרב אתך" - לאותו שירות שהרחיק ממנו שאר עדת ישראל