רש"י על במדבר ח ו

רש"י על במדבר • פרק ח >>
ב • ג • ד • ו • ז • ח • ט • יא • טז • יז • יט • כ • כב • כד • כה • כו • 


"קח את הלוים" - קחם בדברים אשריכם שתזכו להיות שמשים למקום