רש"י על במדבר ו יב

<< רש"י על במדבר • פרק ו >>
ב • ג • ד • ה • ח • ט • י • יא • יב • יג • טו • יז • יח • יט • כ • כא • כג • כד • כה • כו • כז • 

לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"והזיר לה' את ימי נזרו" - יחזור וימנה נזירותו כבתחלה

"והימים הראשונים יפלו" - לא יעלו מן המנין