רש"י על אסתר ג י

<< רש"י על אסתר • פרק ג
א • ב • ד • ז • ח • ט • י • יג • יד • טו • 


"ויסר המלך את טבעתו" - הוא מתן כל דבר גדול שישאלו מאת המלך להיות מי שהטבעת בידו שליט בכל דבר המלך