<< | רש"י על איכהפרק ה' • פסוק ו' |
ד • ה • ו • ט • י • יג • יז • יט • כ • כב • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות  לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


איכה ה', ו':

מִצְרַ֙יִם֙ נָתַ֣נּוּ יָ֔ד אַשּׁ֖וּר לִשְׂבֹּ֥עַֽ לָֽחֶם׃


"מצרים נתנו יד" - דרך אדם הנופל ורוצה לעמוד מושיט יד למי שאצלו לעזור לו ואף כאן למצרים הושטנו יד שיעזרונו

"ולאשור" - שישבעונו בלחמם

"נתנו" - כמו נתננו דגשות הנו"ן משמשת במקום נו"ן שנייה וכן (דברי הימים א כט) כי ממך הכל ומידך נתנו לך וכן (בראשית לד) ונתנו את בנותינו לכם