רש"י על איכה ד כא

<< רש"י על איכה • פרק ד >>
א • ב • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יג • יד • טו • טז • יז • יח • כ • כא • כב • 


"שישי ושמחי בת אדום" - נתנבא ירמיהוו על חורבן בית שני שיחרבוהו רומיים

"שישי ושמחי" - לפי שעה אבל סופך שגם עליך תעבור כוס הפורענות ותשכרי ממנו

"ותתערי" - ותקיאי כמו (בראשית כד) ותער כדה