רש"י על איכה ד ב

<< רש"י על איכה • פרק ד >>
א • ב • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יג • יד • טו • טז • יז • יח • כ • כא • כב • 

לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"המסולאים בפז" - המהוללים והנערכים כפז הרואה אותם אומר ראו תוארם של אלו כמראית פז וכן (איוב כה) לא תסולה בכתם אופיר (שם) בכתם טהור לא תסולה (תהלים סה) סולו לרוכב בערבות לשון הילול וערך הן

"לנבלי חרש" - כדי חרש שנותנים בהם יין כגון נבלי יין (ירמיהו כח) ונבליהם ינפצו