רש"י על איכה ג מז

רש"י על איכה • פרק ג
א • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • טז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כו • כח • לא • לב • לג • לד • לו • לח • מא • מב • מג • מה • מז • מט • נא • נג • נד • נז • נח • נט • סה • 

לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"פחד ופחת" - כשנסנו מפני הפחד נפלנו אל הפחת שוחה

"השאת" - לשון שאייה כמו השאת