רש"י על איוב לה יד

<< רש"י על איוב • פרק לה >>
ב • ג • ד • ה • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • 


"אף כי תאמר" - כ"ש אתה שאין צעקתך באה כי אם על ידו ואתה תאמר ותזעק על אשר לא תשורנו להתווכח עמו כלומר אותם הקובלים וצועקים אינו ממהר לענותם ואתה תצעק שלא תשורנו

"דין לפניו" - (דברך סס"א) בכל מקום שהוא

"ותחולל" - וקוה לתנחומין