רש"י על איוב יב יח

<< | רש"י על איובפרק י"ב • פסוק י"ח | >>
ב • ג • ד • ה • ו • יא • יב • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כג • כד • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"מוסר מלכים פתח" - להסיר מוסר סבלם מעל אחרים ומעבירם ממלוכה

"ויאסור אזור במתניהם" - בתחילתם כשהוא חפץ בהם חוגר חלציהם ומזרזם כח למלוכה