רש"י על איוב יא ט

<< רש"י על איוב • פרק יא >>
ב • ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • טו • טז • יז • כ • 


"מדה" - מדוד שלה (ס"א מד' שלה) וכאן הזכיר מידוד בל' זכר (שלא אמר מדתה)