רמב"ן על שמות לח כז

| רמב"ן על שמותפרק ל"ח • פסוק כ"ז |
ח • כא • כב • כז • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"את אדני הקדש ואת אדני הפרכת" - יקרא הכתוב המשכן קדש והבדיל הפרכת בעבור היותו מבדיל בין הקדש ובין קדש הקדשים כאלו אמר את אדני הקדש ואת אדני קדש הקדשים