רמב"ן על שמות ג יט

<< רמב"ן על שמות • פרק ג >>
ב • ה • ו • ז • ח • ט • יב • יג • יד • טו • יח • יט • כ • 


"ולא ביד חזקה" - כל עוד שאין אני מודיעו ידי החזקה לא יתן אתכם להלוך לשון רש"י והנכון בעיני לא יתן אתכם להלוך בדבור ולא ביד חזקה עד שאשלח ידי בכל נפלאותי אשר אעשה בקרבו ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורא גדול ובאותות ובמופתים ואח"כ ישלח אתכם כי כלם באו עליו טרם נתנו אותם להלוך