רמב"ן על ויקרא ט כ

<< | רמב"ן על ויקראפרק ט' • פסוק כ' |
ב • ג • ז • ח • יז • יט • כ • כב • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


ויקרא ט', כ':

וַיָּשִׂ֥ימוּ אֶת־הַחֲלָבִ֖ים עַל־הֶחָז֑וֹת וַיַּקְטֵ֥ר הַחֲלָבִ֖ים הַמִּזְבֵּֽחָה׃


"ואמר וישימו את החלבים על החזות" - כי האליה והכליות ויותרת הכבד יתנו למטה והחלבים עליהן והכל על החזות והנה החלבים לבדם יראו למעלה והוא דרך כבוד בהקטרה

"ויקטר החלבים המזבחה" - עם שאר הנזכרים אבל בעבור היות ההקטרה גדולה בחלבים יזכירם וכן ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים (פסוק כד)