רמב"ן על ויקרא ז לו

רמב"ן על ויקרא • פרק ז
ח • ט • יב • יג • יד • טו • טז • יז • כא • כה • ל • לו • לח • 


"לתת להם ביום משחו אותם" - שיעורו אשר צוה ה' ביום משחו אותם לתת להם מאת בני ישראל חוקת עולם ופירוש "ביום משחו" בעת המשיחה וכן ביום הקריב אותם לכהן (פסוק לה) בעת ההיא כאשר הבדילם ורבי אברהם אמר כי ביום משחו מיום משחו וכן הנותר בבשר ובלחם (להלן ח לב)