רמב"ן על דברים ל א

<< רמב"ן על דברים • פרק ל >>
א • ב • ו • יא • טו • 


"והיה כי יבאו עליך כל הדברים האלה" - כבר הזכרתי (ויקרא כו טז) כי הפרשה הזאת עתידה כי כל עניניה לא היו ולא נבראו אבל הם עתידין להיות