רמב"ן על דברים יב כח

רמב"ן על דברים • פרק יב
ד • ה • ו • ח • כ • כא • כב • כח • ל • 


"שמר ושמעת את כל הדברים האלה" - לא הזכיר בכאן "חקים ומשפטים" או "עדותיו ומצותיו" אבל אמר "את כל הדברים" להכניס בשמירה זו גם הטוב והישר כאשר פירשתי בסדר ואתחנן (לעיל ו יח)