רמב"ן על בראשית ז טו

"וטעם ויבאו אל נח אל התיבה" - להודיע שלא נאספו אליו כלל ולא באו עד עצם היום ההוא שהיה הגשם ובא הוא בתיבה כי האל הוא צוה ורוחו הוא קבצן ברגע אחד