רמב"ן על בראשית ו כב

| רמב"ן על בראשיתפרק ו' • פסוק כ"ב |
א • ב • ג • ד • ו • ח • ט • י • יב • יג • יז • יח • יט • כ • כב • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


בראשית ו', כ"ב:

וַיַּ֖עַשׂ נֹ֑חַ כְּ֠כֹ֠ל אֲשֶׁ֨ר צִוָּ֥ה אֹת֛וֹ אֱלֹהִ֖ים כֵּ֥ן עָשָֽׂה׃


"ויעש נח ככל אשר צוה אותו אלהים" - שעשה את התיבה ואסף המאכל ודרך הכתוב לאמר "ויעש" "וכן עשה" לבאר כי לא הפיל דבר מכל אשר צוה