רמב"ן על בראשית ג טו

<< רמב"ן על בראשית • פרק ג >>
ו • ז • ח • יב • יג • יד • טו • טז • כב • 


"וטעם תשופנו עקב" - שיהיה לאדם יתרון עליך באיבה כי הוא ישופך ראש ואתה לא תשופנו רק בעקבו וירצץ מוחך שם