רמב"ן על בראשית א יז

<< רמב"ן על בראשית • פרק א >>
א • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • טו • טז • יז • יח • כ • כא • כב • כד • כו • כח • כט • לא • 


 ראו רמב"ן על בראשית א טז