רמב"ן על במדבר כד יח

<< רמב"ן על במדבר • פרק כד >>
א • ב • ג • ז • יב • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • 


"וטעם והיה ירשה שעיר איביו" - שיהיה שעיר ירשה לאויביו או "אויביו" הם אדום ושעיר הנזכרים שהם אויבי יעקב ויהיו ירשה