פתיחת התפריט הראשי

שפתי כסיל יבאו בריב - ובמחלוקת כי אינו מדבר כי אם דברי קנטורין ופיו יקרא למהלומות והכאות חזקות שוברות את האדם.