פתיחת התפריט הראשי


"אך מרי". הנה, לא די שלא יקבל מוסר בהכאות, אבל תמצא עם זה בקצתו שיבקש רע, והוא איש מרי, כי הוא מרגיש שיוכל מצד מריו, או יחולו עליו רעות, ועם כל זה יחזיק בו; ולזה איננו זר אם ישיג מה שיבקש, הנה ישיגהו היותר רע שאפשר, רוצה לומר, שכבר ישולח להכותו מכת אכזרי, ולא יחמול עליו, אשר על כן מרה בשם יתברך.

או יהיה הרצון בזה: הנה, לא די שלא יקבל מוסר, אבל הוא תמיד יבקש מרי, ואע"פ שישלח בו מלאך אכזרי להכותו מכות נפלאות, הנה עם כל זה יוסיף על חטאתו פשע: