רד"ק על שמואל א ד א

| רד"ק על שמואל אפרק ד' • פסוק א' |
א • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"על האבן העזר" - והכתוב אמר זה, כי כשהיתה זאת המלחמה – אבן-נגף היתה, ולא אבן-עזר, ועדיין לא נקראה "אבן העזר". כי על המלחמה האחרת שעשה שמואל עם פלישתים (בין המצפה ובין השן), שקרא אותה שמואל "אבן העזר" (שמואל א ז יב) - שעזרם האל יתברך באותה מלחמה. אבל, מה שנכתב הנה "אבן העזר" — דברי הסופר הם. וכן: "וירדוף עד דן" (בראשית יד יד).