רד"ק על יונה ד ה

<< רד"ק על יונה • פרק ד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • 


ויצא. מקדם לעיר – ישב לו במקום שהוא מזרח לעיר, עד אשר יראה, אולי לא יעמדו בתשובתם ותשוב הגזרה עליהם: