רד"ק על יונה ד א

<< רד"ק על יונה • פרק ד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • 


וירע – שרשו י.ר.ע. וכן "וירע בעיני ה'" (בראשית לח, י); "תרע עינו" (דברים כח, נד), וכן כל אשר במשקלם, ולא כדברי רבי יהודה.

ואיך ידע יונה, ועדיין לא הגיע ארבעים יום? אמר לו האל יתברך ברוח נבואה, כי שב ממה שגזר עליהם, כיוון ששבו מדרכם הרעה:

ויחר לו – כמו שפירשנו, בעבור ישראל, שלא שבו מדרכם הרעה: