רד"ק על יהושע ב


פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי עשיתי עמכם חסד" - החסד הוא הטובה שיעשה אדם עם אחר שאין לו גמול עליו.

והיא עשתה עמהם חסד בהחביאה אותם, כי הם לא גמלוה טובה עד הנה, לפיכך אמרה להם "ועשיתם גם אתם עם בית אבי חסד" ולא אמרה "עמי", כי בהחיותם אותה הוא אמת וחובה עליהם, כי היא החייתה אותם, ובהחיותם בית אביה הוא חסד.

לפיכך אמרו לה הם גם כן "ועשינו עמך חסד ואמת" להחיותה, וחסד להחיות בית אביה.

"אות אמת" - האות שתיתנו לי שתקיימו אותי ואל תכזבו בי.