רבנו יונה על משלי א


פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

(משלי א ז): "יראת ה' ראשית דעת" - תחילת כל דעת - תלמוד לנפשך יראת ה' יתברך. כי החכמה והמוסר - אוילים בזו, שאין להם יראת ה' ואינם יקרים בעיניהם, ולא תצליח בלימוד החכמה אם איננה יקרה בעיניך, ולא תתקיים בידך.

ונאמר (תהלים קיט קיא): "נחלתי עדותיך לעולם כי ששון לבי המה".

ואמרו ז"ל: (אבות פ"ג מי"א): "כל שיראת חטאו קדמה לחכמתו - חכמתו מתקיימת".