רבי ישעיה די טראני על יהושע כד ל

רבי ישעיה די טראני על יהושע • פרק כד
יד • כו • ל • 


"בְּתִמְנַת סֶרַח" - ובמקום אחר קורא אותו תמנת חרס, והכל אחד. כמו: כבש, כשב; שמלה, שלמה.