רבי ישעיה די טראני על יהושע כג

רבי ישעיה די טראני לא כתב פירוש על פרק זה.