רבי ישעיה די טראני על יהושע טו לב

רבי ישעיה די טראני על יהושע • פרק טו
יט • לב • לו • מא • 


"כָּל עָרִים עֶשְׂרִים וָתֵשַׁע וְחַצְרֵיהֶן" - פירוש, כל הערים. והה"א חסירה. ואמר רבי שמעון רש"י זצ"ל:

"בפרטן אתה מוצא שלשים ושמונה, אלה היתרות נטלו בני שמעון מחבל בני יהודה ונזכרות הם בנחלת בני שמעון. באר שבע, ומולדה, חצר שועל, ועצם, ואלתולד, וחרמה, וציקלג, ועין, ורימון, הרי תשע היתרות המנויות כאן".

וקשה לי, שאיני מוצא בפרטן אלא שלושים ושש, ויישארו ליהודה כ"ז ערים.